BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szambelańczyk Jan
Title
Miejsce i rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sieci bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce
Source
Bezpieczny Bank, 2005, nr 1 (26), s. 72-82
Keyword
System bankowy, Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking system, Banking guarantee, Protecting bank deposit
Company
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstract
Dokonano identyfikacji celów i zasad systemu gwarantowania depozytów. Przedstawiono ocenę założeń i zasad polskiego systemu gwarantowania jako ogniwa bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu