BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Marek, Sudzik Grzegorz
Title
Troche więcej o metodologii naszego Makrometru
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 3-4, s. 54-59
Keyword
Wskaźniki ekonomiczne, Wskaźniki finansowe, Bilans płatniczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Rynek pieniężny, Rynek pracy, Modele makroekonomiczne, Wahania koniunkturalne
Economic indicators, Financial indicators, Balance of payments, Gross domestic product (GDP), Money market, Labour market, Macroeconomic models, Business fluctuations
Abstract
Makrometr "Naszego Rynku Kapitałowego" jest próbą syntetycznej oceny stopnia odchylenia stanu makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury od poziomu uznanego za optymalny. Celem jego jest pomoc w ocenie bieżącej oraz przyszłej sytuacji makroekonomicznej. W artykule wyjaśniono formułę jego obliczania oraz dokonano analizy tego wskaźnika.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu