BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ardanowski Jan Krzysztof
Title
Czy polska wieś ma szansę?
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2005, nr 9, s. 13-15
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Wspólna Polityka Rolna, Polska w UE, Rolnictwo, Wieś, Dopłaty dla rolnictwa
Poland's economic integration with the EU, Common Agricultural Policy (CAP), Poland in EU, Agriculture, Village, Payments for agricultural
Abstract
Jednolita polityka rolna była jednym z głównych filarów integracji europejskiej. Podpisany przez Polskę Traktat Akcesyjny w znacznym stopniu określa zasady wspólnej polityki rolnej. Jednak budując zjednoczoną Europę należy zadbać przede wszystkim o interesy własnego kraju. Polska, jako duży kraj rolniczy może budować międzynarodową koalicję sojuszników dla swoich pomysłów. O korzyściach dla rolnictwa i wsi z integracji informują jedynie izby rolne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu