BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela Jerzy, Stochliński Tadeusz
Title
O metodach wyznaczania wielkości przepływu nienaruszalnego (1)
Source
Aura, 2005, nr 6, s. 15-17
Keyword
Gospodarka wodna, Zasoby wodne, Dyrektywy WE, Woda, Ochrona wód, Ekologia
Water management, Water resources, EC directives, Water, Protection of waters, Ecology
Abstract
O ile konieczność przyjmowania tzw. przepływu nienaruszalnego wody we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach nie budziła na ogół zastrzeżeń, poważne kontrowersje powstawały zawsze wokół określania jego wielkości. Powstała ogromna ilość metod określania tego przepływu, pozwalająca na dowolność w wyliczaniu konkretnych wartości. Dyrektywy WE, które Polska przyjęła, regulują to ważne zagadnienie w sektorze gospodarki wodnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu