BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzański Władysław
Title
Aleja Dygasińskiego w Krakowie
Dygasiński Avenue in Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 11-22, foto.
Keyword
Planowanie przestrzenne miasta, Projektowanie dróg, Zabytki, Ochrona zabytków, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Materiały konferencyjne
Town spatial planning, Road design, Monuments, Conservation, Restoration of historic units, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W referacie przedstawiono historię, istniejący stan, a także problemy związane z uporządkowaniem i modernizacją Alei Dygasińskiego. Jest to jednocześnie jedna z ulic Krakowa i obiekt zabytkowy. W artykule przedstawiony został, przygotowany przez zespół projektowy pod kierunkiem autora, plan budowlano-wykonawczy przebudowy Alei.

History, description of present stage and problems of settlement and modernisation as a one of streets in Cracow as well as ancient object are presented in the paper, basing on project of avenue reconstruction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu