BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Wanda
Title
Droga jako obiekt zabytkowy na przykładzie dróg rzymskich
Road as an Monumental Object on Case of Roman Roads
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 75-93, fot., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zabytki, Drogi, Budownictwo, Materiały budowlane, Jakość produktów budowlanych, Innowacje techniczne, Historia starożytna, Materiały konferencyjne
Monuments, Road, Construction, Building materials, Quality of construction products, Technical innovations, Ancient history, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został wybranym zasadom budowy dróg w czasach Cesarstwa Rzymskiego oraz konstrukcjom nawierzchni, które przejęte, rozwijane i udoskonalane przez Rzymian stosowane były zarówno dla potrzeb budowy tras poza miejskich jak i miejskich w Italii. Autor przytoczył także przykłady dróg charakterystyczne dla prowincji Republiki i Cesarstwa Rzymskiego. Referat zilustrowany został licznymi zdjęciami.

The roads constructed purposely and consciously by antique constructors, in the beginning have only practical application: they enable to travel on foot or by vehicles and reach religious, administrative, trade, military aims. There are presented in the paper selected roles of Roman roads creation, pavements constructions developed and improved by Romans, applied for urban and lying beyond towns roads in Italy, as well roads in Roman provinces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu