BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Jerzy
Title
Wartość zabytkowa bruków miejskich
Historic Value of Urban Pavement
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 23-31
Keyword
Zabytki, Krajobraz kulturowy, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Drogi, Materiały budowlane, Materiały konferencyjne
Monuments, Cultural landscape, Restoration of historic units, Road, Building materials, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Nawierzchnie brukowe zaliczane są do zabytków techniki drogowej, dlatego powinny być objęte ewidencją zabytków kultury. Autor przybliżył zasady prowadzenia ewidencji zabytków techniki i sposób oceny ich wartości historycznej. Przedstawił także metodę analizy wpływu zabytkowych nawierzchni komunikacyjnych na wnętrza urbanistyczne w kontekście architektury krajobrazu.

Boulder pavements are numbered among monuments of road and they should be recorded in evidence of technical monuments. The rules of keeping evidence of technical monuments and of assessment of their historical value are described. The method of analysis of the influence of historic pavement on urban interior is presented in brief. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu