BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmochowska Halina, Przybylska Lucyna, Walczak Tadeusz, Wróbel Katarzyna
Title
Statystyka, wiedza i polityka na Światowym Forum OECD
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 5, s. 1-17, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Statystyka, Metodologia statystyki
Information society, Statistics, Statistics methodology
Abstract
W arykule przedstawiono najważniejsze oraz aktualne również dla polskiej statystyki tematy poruszone podczas pierwszego Światowego Forum w sprawie statystyki, które w Palermo, w listopadzie 2004 roku zorganizowała OECD. Autorzy dzielą się refleksjami z obrad, w których wzięło udział 530 uczestników z 44 krajów, i zaprezentowano 150 referatów. W artykule przedstawiono te sprawy, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju naszej statystyki oraz współpracy służb statystyki publicznej w Polsce z organizacjami międzynarodowymi, w tym także z OECD. Do takich tematów zaliczono: 1) problemy tworzenia spójnego systemu wskaźników, 2) niektóre problemy statystyki gospodarczej, 3) statystykę społeczną, 4) statystykę regionalną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barca F. (2004), Measuring for decision making: soft and hard use of indicators in regional development policies
 2. Benchmarking of short-term economic statistics (2003), OECD Short-Term Economic Statistics Expert Group, Paris 26-27 June 2003
 3. Bureau of Economic Analysis, Q&A 's on Gross Domestic Product and Outsourcing (2004), United States Human Development Report 2000 (2000), UNDP, Oxford University Press
 4. Josling T. E., Valdes A. (2004), Agricultural Policy Indicators, FAO
 5. Koellreuter Ch. (2004), International Benchmarking as a tool for regional policy making: experiences and Challenges
 6. Measuring Ireland's Progress (2003), Vol. 1, Indicators Report, Central Statistical Office, Ireland, December
 7. Measuring Social Capital - An Australian Framework and Indicators (2004), Australian Bureau of Statistics Australia
 8. OECD Statistical Programme of Work 2004 (2004)
 9. Regional quality of life counts (2003), Office of National Statistics, United Kingdom
 10. Spiezia V. (2004), Teritorial Indicators for Regional Policies
 11. Trewin D., Hall J. (2004), Measures of Australia 's progress - a case study of a National Report based on key economic, social and environment indicators, OECD
 12. United Nations Millennium Declaration (2000a), Resolution adopted by the General Assembly, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
 13. United Nations Statistics Division - Millennium Indicators (2000b), http://milleniumindicators.un.org
 14. Wallman K. K., Prcwitt K., Schechtcr S. (2004), Developing Key Indicators for the United States, http://www.oecd.org/oecdworldforum.
 15. Witherell W. H. (2004), Some FDI trends, Workshop on FDI statistics for policy making, OECD Workshop on Frontiers in Benchmarking Techniques and Their Application to Official Statistics (2005), EUROSTAT http://epp.eurostat.cec.eu.int
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu