BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sixto Molina
Title
Zabezpieczenie społeczne w aktach Rady Europy
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 3, s. 30-36
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, Socjalna funkcja państwa, Sprawiedliwość społeczna, Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego Rady Europy, Europejska Karta Społeczna, Dokumentacja Rady Europy
Social security system, Social function of the state, Social justice, European Code of Social Security, European Social Charter, European Council documentation
Company
Rada Europy
Council of Europe
Abstract
Rada Europy jest organizacją międzynarodową skupiającą 46 państw członkowskich, której główną misją jest ochrona praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, a także pomoc w konsolidacji stabilności demokratycznej w Europie oraz w osiągnięciu większej jedności między państwami członkowskimi. Dokumenty takie jak Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego i wiele innych są narzędziem idei mającej na celu upowszechnienie modelu zabezpieczenia społecznego opartego na sprawiedliwości społecznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu