BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jorens Yves
Title
Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 3, s. 5-9, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Socjalna funkcja państwa, Państwo opiekuńcze, Modele polityki społecznej, Strategia lizbońska, Traktat amsterdamski, Polityka zatrudnienia
Social policy, Social function of the state, Welfare state, Models of social policy, Lisbon Strategy, Amsterdam Treaty, Employment policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Sprawy społeczne w UE nabierają coraz większego znaczenia. Na przestrzeni 45-letniej historii Unii wspólnotowa polityka społeczna tworzona była niejako w wyniku walki między celami gospodarczymi a społecznymi. W ostatnim okresie obserwujemy niewielkie zmiany w tej dziedzinie, co można było zauważyć na szczycie lizbońskim w 2000 r. Cele społeczne zostały umieszczone na równym poziomie z celami gospodarczymi Unii Europejskiej, choć może nie do końca na równorzędnej pozycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abrahamson R. (1999), The Welfare Modelling Business, "Social Policy & Administration" nr 33 (4), s. 394-415.
 2. de la Porte C., Pochet P. (2002), Building Social Europe through the Open Method of Coordination, PI.E.-Peter Lang, Brussels.
 3. Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge.
 4. Esping-Andersen G. i in. (2002), Why We NeedaNew Welfare State, Oxford University Press, Oxford.
 5. Ferreira M., Rhodes M., red. (2000), Recasting European Welfare States, Routledge, London & New York.
 6. Handrais L. (2000), Social Policy in the European Union, Macmillan Press, Hampshire.
 7. Jorens Y, red. (2002), The influence of international organization on national social security law in the European Union, The example of old-age pension, Nomos, Baden-Baden.
 8. Jorens Y., red. (2003), Open method of Coordination - Objectives of European Health Care Policy, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 9. Kleinman M. (2002) A European Welfare Statel, Palgrave, Hampshire.
 10. Leibfried S. (2000), National Welfare States, European Integration And Globalization: A Perspective For The Next Century, "Social Policy & Administration", vol. 34, s. 44-63.
 11. Leibfried S., Pierson R., red. (1995), European Social Policy, between Fragmentation and Integration, Brookings Institution, Washington.
 12. Mossialos E., McKee M. (2002), EU Law and the Social Character of Health Care, Peter Lang, Brussels.
 13. Pierson R. (1996), The New Politics ofthe Welfare States, "World Politics" nr 48.
 14. Scharpf F. (2002), The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, Max-Planck-lnstitute for the Study of Societies, working paper 02/8.
 15. Social protection in Europe, Convergence, Integration, Accession and the Free Movement of Labour (w druku), The Policy Press, University of Bristol.
 16. Vandenbroucke F. (2002), The EU and Social Protection: What Should the European Cowention Proposel, paper presented at the Max-Planck Institute for the Study of Societies, 17 June, Köln.
 17. von Maydell B., Nußberger A. (2000), Transformation von Systemen sozialer Sicherheit in Mittel- und Osteuropa, Duncker & Humbolt, Berlin.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu