BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Patrycja, Szyszko Jan, Michalski Artur, Szałek Paweł
Title
Konwencja gospodarcza, która sprzyja środowisku
Source
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Vademecum Zarządzania Emisjami w Przedsiębiorstwie, 2005, nr 13, s. 3-6
Keyword
Ochrona środowiska, Rozwój społeczno-gospodarczy, Lasy
Environmental protection, Social economic development, Forests
Note
Zawiera rysunki: [1] Zmiany położenia górnej granicy lasu w Europie Środkowej w ostatnich kilkunastu tysiącach lat; [2] Stan lasu w układzie historycznym na tle hipotetycznych zasobów drewna tartacznego i zawartości węgla
Abstract
Konwencja klimatyczna jest szansą dla rozwoju gospodarczego Polski, ale wymaga to dokładnych analiz ekonomicznych oraz wypracowania długoterminowej strategii. Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, przy konieczności dalszego rozwoju gospodarczego, może być osiągnięte poprzez zastosowanie nowych technologii, bardziej wydajnych źródeł energii i zwiększeniu roli naturalnych pochłaniaczy, do których należy zaliczyć między innymi lasy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu