BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiel Krzysztof
Title
Możliwości i procedury dofinansowania zadań z zakresu ochrony zabytków techniki przez samorząd Województwa Małopolskiego
Possibilities and Procedures of Finance Tasks in the Field of Technical Monuments Protection by Government of Little Poland Province
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 189-196
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Finansowanie usług społecznych, Ochrona zabytków, Materiały konferencyjne
Local government, Local finance, Social services finance, Conservation, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
W referacie poruszono temat wspólnych zasad i procedur przyznawania dotacji (grantów) przez samorządy różnych szczebli podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie działalności związanej z potrzebami lokalnej społeczności. Druga część artykułu poświęcona została kryteriom udzielania dotacji na realizację zadań z dziedziny kultury w Województwie Małopolskim, w tym na cele ochrony dóbr i dziedzictwa kultury materialnej (zabytki ruchome).

The government of various levels has ready money to support subjects performing tasks resulting to the necessities of local society. The financing procedures are realised in a form of grants. The procedures, how to gain a grant, in particular to protect cultural values are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu