BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochociński Józef
Title
Jędrzejowska Kolej Dojazdowa
Connecting Railway in Jędrzejów
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 197-207, foto.
Keyword
Historia transportu, Transport pasażerski, Sieć kolejowa, Krajobraz kulturowy, Ochrona zabytków, Materiały konferencyjne
History of transport, Passenger transport, Railway network, Cultural landscape, Conservation, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Autor przedstawił historię Wąskotorowej Kolei Jędrzejowskiej, a dalej etapy jej odbudowy ze zniszczeń wojennych. Omawiając obiekty historyczne w miejscowościach leżących wzdłuż tej linii kolejowej, autor zwrócił uwagę na walory turystyczne ziemi kieleckiej i możliwości wykorzystania istniejącej tam bazy do organizowania atrakcyjnych wycieczek krajoznawczych. Niestety ze względów ekonomicznych dalsze losy Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej jako zabytku są zagrożone.

The beauty of Kielce district is mentioned in the paper. The history of narrow - gauge railway originate in Jędrzejów and its restoration after war damages are presented. The historical objects in towns located along presented railway are described. Some possibilities how to use existing facilities for preparing attractive tourist excursion is indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu