BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Sebastian
Title
Problem głodu we współczesnym świecie
Hunger in the modern world
Source
Przegląd Zachodni, 2005, nr 1, s. 3-17
Keyword
Głód, Statystyka społeczna
Starvation, Social statistic
Note
Zawiera tabele i wykresy.
Company
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
United Nations (UN), Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)
Abstract
Analiza zjawiska głodu i nędzy ujawnia stale pogłębiające się socjalno-ekonomiczne dysproporcje obecne w wielu krajach i regionach. Ostatnio przeprowadzone przez FAO badania wskazują, że ponad 850 milionów ludzi cierpi z powodu głodu i niedożywienia, i dodatkowe 2 miliony ludzi cierpi z powodu niedoborów żywności. Inne dane statystyczne wskazują, że co kilka sekund na świecie umiera człowiek z powodu głodu. W ciągu jednego dnia umiera około 15 tysięcy ludzi na świecie, a w ciągu tylko jednego roku liczba ludzi zmarłych z powodu głodu równa się populacji ośmiu największych miast w Polsce. Celem tego artykułu jest przedstawienie skali problemu głodu jak również przeanalizowanie jego głównych źródeł. Zagadnienia związane ze złożonością i trudnościami w przezwyciężaniu problemu głodu są również rozważane. [tłum. abstraktu autora z języka angielskiego].

An analysis of the phenomena of famine or poverty reveals ever deepening socio-economic disproportions present in many countries and regions. A recent FAO survey indicates that more than 850 milion people suffer from hunger and malnutrition, and an additional two million have to cope with food shortages. Other statistical data show that every few seconds one human being dies of starvation somewhere in the world. In one day only about 15 thousand people die, and in just one year the number of the dead equals the populations of the eight largest cities in Poland. The aim of the article is to present the range and scale of the problem as well as to analyze its main roots in the contemporary world. Issues related to the complexity, timelessness, and difficulties in overcoming the problem are also reflected upon.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu