BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzaczyński Tomasz
Title
Możliwości i procedury dofinansowania działań w zakresie ochrony zabytków techniki przez samorząd Miasta Krakowa
Possibilities and Procedures of Finance Tasks in the Field of Technical Monuments Protection by Government of the City of Cracow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 163-174
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Instytucje kultury, Ochrona zabytków, Samorząd terytorialny, Materiały konferencyjne
Cultural heritage, Cultural institutions, Conservation, Local government, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Władze Miasta Krakowa podejmują szereg działań w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, ochrony tożsamości kulturowej i zabytków techniki Krakowa. W tym celu samorząd Krakowa działa poprzez własne instytucje oraz podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków techniki. Autor omówił główne kierunki oraz formy wspierania przez Miasto Kraków podmiotów działających na rzecz ochrony zabytków techniki, zwłaszcza zabytków techniki komunikacyjnej.

The Local Council in the City of Cracow undertakes various type of activity in the field of cultural value protection and some technical monuments. In this field some institutions and outer subjects are established. The main directions, possibilities and forms of supporting by the City of Cracow for any subjects in the field of technical monuments, in particular relic of public transport are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu