BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wągrodzka Anna
Title
Problemy wdrażania systemów ISO w urzędach administracji samorządowej
Source
Problemy Jakości, 2005, nr 3, s. 34-35, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Administracja lokalna, Samorząd terytorialny, Usługi publiczne, Jakość usług, System zarządzania jakością
Local administration, Local government, Public services, Quality of services, Quality management systems
Abstract
Coraz powszechniej podejmowane są prace w zakresie wdrażania standardów jakoŚci wg wymagaä norm ISO w urzędach administracji samorządowej. Przedstawiono postawy urzędników wobec nowej sytuacji oraz zalety wdrożenia normy ISO w urzędach samorządowych dla klientów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku Warszawa 2000.
  2. E. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje, Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin 1999.
  3. J. Szlachata, J. Zaleski, Diagnoza stanu terytorialnego administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2004 nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu