BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna
Title
Inteligencja emocjonalna (EQ) i intelektuana (IQ) w zarzadzaniu
Source
Problemy Jakości, 2005, nr 4, s. 25-27, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Inteligencja intelektualna, Psychologia pracy
Emotional intelligence, Intelligence intellectual, Industrial psychology
Abstract
Umiejętności interpersonalne (zwłaszcza kadry kierowniczej) wydają się stanowić kluczowy czynnik sukcesu w zarządzaniu. Omówiono korzyści w zarządzaniu jakie wynikają z wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej (EQ).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezińska E., Paszkowska - Rogacz A.: Kształtowanie relacji pracowniczych. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania. Łódź 2000.
  2. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina. Poznań 1997.
  3. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina. Poznań 1999.
  4. Grun A.: Czy emocje mogą być grzeszne. "Znak", 2003, nr 11(582).
  5. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1983.
  6. Krotowski M., Rydzewski P.: Zarządzanie emocjami. "Personel", 2001, nr 5.
  7. Manstead A. S. R., Hewstone M.: Encyklopedia Black-wella, Psychologia społeczna. Wydawnictwo J. Santorski & Co. Warszawa 1996.
  8. Oatley K., Jenkins J.J., Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
  10. Segal J.: Jak pogłębić inteligencję emocjonalną. Wyd. J. Santorski and Co. Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu