BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solak Janusz
Title
Polityka bezpieczeństwa Naddnieniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej
Security policy of the Dniestrian Moldovan Republic
Source
Przegląd Zachodni, 2005, nr 1, s. 93-112
Keyword
Kraje postkomunistyczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Konflikty zbrojne
Post-communist countries, International political relations, Armed conflicts
Country
Naddniestrzańska Republika Mołdawii
Abstract
Naddniestrzańska Republika Mołdawska (PMR), również znana jako Naddniestrze, jest separystycznym i nie uznawanym przez społeczność międzynarodową organizmem państwowym w pełni kontrolującym swoje terytorium. PMR czyni wysiłki aby zostać uznanym przez międzynarodową społeczność ale jak dotąd bez sukcesu. Z drugiej strony międzynarodowa opinia publiczna jest przeciwna jakimkolwiek działaniom naruszającym integralność Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Kiszyniów odrzuca separatystyczne działania Naddniestrza, Tyraspol zaś nie przyjmuje do wiadomości opinii Kiszyniowa i nie zamierza zrezygnować z dotychczasowych zdobyczy. Obydwie strony ignorują się nawzajem, co dotychczas było powodem jednego zbrojnego konfliktu i następujących po niej nieporozumień tj. " wojny językowej", "wojny cłowej" i "wojny torów kolejowych". W chwili obecnej sytuacja jest daleka od stanu, który można by uznać za normalny i wydaje się, że ta część Europy może w przyszłości być zarzewiem nowych konfliktów. Przywódcy Naddniestrza uważają, że bezpieczeństwo proklamowanej przez siebie republiki powinno opierać się na ich własnej armii, na sektorze wojskowo-przemysłowym i armii rosyjskiej. [tłum. oryginalnego abstraktu z ang.]

The Dniestrian Moldovan Republic (PMR) also known as Transdniestria is a self-proclaimed, separatist and unrecognized state, though with full control of its territory, and all the attributed of a real political organism. PMR strives to win recognition of the international community or some legal form of it, but so far without success. On the other hand, however, the world denies any action that could break up the Moldovan Republic's territorial integrity. Chisinau rejects Transdniestria'separatist move, but Tyraspol disregards Chisinau's opinion and will not resign from what has been achieved hitherto. The two parties ignore each other, which has already caused one open military conflict, followed by "strange wars" such as the "language war", "custom wars", "rail-tracks war". At present the situation far from normalized and this small area in Central-East Europe might yet generate other open conflicts. The leaders of Transdniestria believe that the security of their self-proclaimed republic has to be based on its own military forces, military-industrial complex, and the Russian army.[original abstract]
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0033-2437
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu