BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Alfred
Title
Zabytkowy tabor kolejowy - jego przystosowanie i wykorzystanie dla celów turystycznych
Relic of Railway Rolling Stock - Its Preparation and Usage for Tourist Purposes
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 235-243, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Transport pasażerski, Ochrona zabytków, Turystyczne atrakcje, Materiały konferencyjne
Passenger transport, Conservation, Tourist attraction, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Artykuł rozpoczyna krótka historia taboru kolejowego w Polsce począwszy od momentu zakończenia II wojny światowej. NastŠpnie autor przedstawił problemy transportu kolejowego w związku z zamykaniem linii kolejowych. Zasadnicza terść artykułu poświęcona została uruchomieniu starego taboru, szczególnie trakcji parowej do organizowania przewozów na ciekawych trasach turystycznych. Z przedstawionych w artykule przykładów wynika, że można i właściwie należy wykorzystywać stary tabor, ponieważ wiąże się to z pewnym dofinansowaniem skansenów kolejowych oraz samych linii kolejowych.

Some problems of railway transportation in Poland connected with railway lines liquidation are described in the paper. Lack of demands for rolling stock causes increasing amount of wagons waiting at storage tracks. The fans of the old rolling stock, particularly steam traction, brought it to such a stage that it is possible to use each piece of exposition. "Retro" trains run at some curious lines. They transport thousands of tourists through the whole year. Ancient locomotives and wagons still work as several years ago. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu