BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tylman Edward
Title
Zabytkowe nawierzchnie ulic
Relic of Street Pavement
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 219-234, foto., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zabytki, Ochrona zabytków, Budowla historyczna, Drogi, Materiały konferencyjne
Monuments, Conservation, Historical building, Road, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Autor przedstawił wybrane charakterystyczne zabytkowe nawierzchnie ulic w zespołach staromiejskich (m.in. Rynek w Krakowie), których istnienie zagrożone jest nieprzemyślaną przebudową i źle pojętą rewaloryzacją obiektów oraz prowadzeniem prowizorycznych remontów z użyciem przypadkowych materiałów. Autor ubolewa, że na skutek samowoli użytkowników oraz zaniedbań władz urzędowych, którym przypada funkcja ochrony zabytków, bezpowrotnie giną relikty unikatowych technik stosowanych w budownictwie drogowym, giną całe obiekty umiejętnie wkomponowane w zabytkowe zespoły urbanistyczne, ginie bezcenna wartość kulturowa, która nadawała urok i nastrój staromiejskim placom i uliczkom.

At the background of road construction development the author presents real menace of irreversible loss of traditional old pavements. The pavements, competently introduced into antique urban complex, besides priceless cultural values, determine charm and atmosphere of old-town streets and places, and should have assured protection and anxiety for its preservation and maintenance. The function of monument protection hold an office should be more efficient. It could not be leaved to its fate, as it often takes place. The author several times exhort by press for help to protect some pavements for example in front of the Slowacki Theatre or close to the church in Myślenice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu