BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Minkiewicz Barbara
Title
Uwarunkowania wyborów edukacyjnych studentów zarządzania i marketingu
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 1, s. 65-80, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów
Higher education, Education of economists
Abstract
Artykuł omawia badania prowadzone w ramach projektu "Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtujące decyzje o inwestycjach edukacyjnych" w pierwszej połowie 2003 r. Objęło ono studentów I i II roku kierunku studiów - zarządzanie i marketing.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Minkiewicz B. (2004), Preferencje edukacyjne gospodarstw domowych [w:] Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, red. T. Szapiro, SGH, Warszawa, s. 108-109.
  2. Moulton R, W. (1971), Motywacyjne i emocjonalne uwarunkowania poziomu aspiracji, "Studia Socjologiczne", 41, 2.
  3. Sikorski W. (1999), Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Opole.
  4. Reykowski J. (1992), Motywacja [w:] Psychologia ogólna, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa.
  5. Kwieciński Z. (1990), Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Warszawa.
  6. Skórny Z. (1980), Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Wrocław-Gdańsk.
  7. Lewowicki T. (1987), Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa.
  8. (2004), Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, red. nauk. T. Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu