BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowska Katarzyna Aleksandra
Title
Cel i instrumenty
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 21, s. 23-25
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Integracja monetarna
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Monetary integration
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Etapowe tworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej umożliwiło stopniową realizację założeń integracji monetarnej. Najbardziej spektakularne jej skutki to wprowadzenie eura oraz jednolita polityka pieniężna. Integracja monetarna jest jednym z najważnieszych procesów zachodzącym w ramach UE. Aby dostosować nasze regulacje do standardów Unii, należy redukować do 2 proc. stopę rezerwy obowiązkowej. Oczekiwane korzyści wynikające z członkowstwa Polski w strefie Eura powinny przewyższać ponoszone koszty.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu