BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika
Title
Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej
Personal mastery and choice of professional career
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 2, s. 33-41, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie karierą, Kariera zawodowa
Career management, Professional career
Abstract
Kariera odnosi się do przebiegu życia zawodowego człowieka, oznacza jego historię zatrudnienia rozpoczynającą się od momentu wyboru i podjęcia pracy do chwili przejścia na emeryturę. W niniejszym artykule kariera zawodowa rozpatrywana jest w kategoriach rezultatów pracy, ale także jako efekt wiedzy o sobie, stan docelowy wcześniej podjętych działań (uprzedniego zdobywania kwalifikacji), czy też proces zdobywania doświadczeń w trakcie aktywności zawodowej w określonych organizacjach, co pozwoli na określanie mianem kariery zawodowej działań wszystkich aktywnych zawodowo jednostek.

In this article, the professional career is considered not only in terms of work results, but also as the effect of knowing oneselfÄthe ultimate outcome of prior actions (previous acquiring of qualifications) or the process of accumulating experience during professional activity in defined organizations, which makes it possible to define all the acts of professionally active individuals as a professional career. Thus, a career makes reference to the course of a person's professional life and signifies his or her employment history from the moment of selection and commencement of work up to retirement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i S-ka.
  2. Bandura A. (2000), Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectivness [w.] E. A. Locke (ed.), Handbook of principles of organizational behavior Blackwell, Oxford.
  3. Bandura A. (1994), Self-efficacy [w:] V. S. Ramachaudran (red.), "Encyclopedia of human behavior", Vol. 4, pp. 71-81. New York Academic Press.
  4. Betz N. E. (2004), Contributions of self-efficacy theory to career counseling: a personal perspective, "Career Development Quarterly", June.
  5. Hackett G., Betz. N. E. (1981), A self-efficacy approach to the career development of woman, "Journal of Vocational Behavior".
  6. Kossowska M. (2001), Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, AKADE, Kraków.
  7. Olechnicki K., Zalęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Graffiti bc, Toruń.
  8. Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu