BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Modrzejewska Katarzyna
Title
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej - krok na ścieżce kariery
The development of emotional intelligence - A step on the career path
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 2, s. 57-65, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie karierą, Inteligencja emocjonalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia pracy, Kariera zawodowa
Career management, Emotional intelligence, Human Resources Management (HRM), Industrial psychology, Professional career
Abstract
Coraz lepiej zbadana przez psychologów inteligencja emocjonalna stanowi cenne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Inteligencja emocjonalna ma więc ogromny udział w kształtowaniu sukcesów jednostki, również na polu zawodowym. Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi ma dużą wagę między innymi dzięki temu, iż można ją badać i kształtować. Możliwości określania jej poziomu i struktury oraz rozwijania poprzez treningi psychologiczne otwierają nowe perspektywy praktycznego zastosowania. W artykule wskazano jedynie na podstawowe zagadnienia i techniki wspomagające proces wzbogacania inteligencji emocjonalnej dla potrzeb odnoszenia sukcesów na scieżce kariery.

Emotional intelligence, increasingly better understood by psychologists, is a valuable tool in human resource management. It plays an important part in an individual's achievement of success, including professional life. The ability to estimate its level and develop it via psychological training opens up new vistas for its practical application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashforth B. E., Kreiner G. E. (2002), Normalizing emotion in organizations.: Making the extraordinary seem ordinary, "Human Resource Management Review", 12, 215-235.
 2. Carr M., BorkowskiJ. G., Maxwell S. E. (1991), Motivational Components of underachievement, "Developmental Psychology", 27, 108-118.
 3. Davis M. H. (2001), Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 4. Ekman E., Davidson R. J. (1999), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Gardner H. (1986), Rethinking the Value of Intelligence Tests, "The New York Times Educational Supplement", November 3.
 6. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 7. Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.
 8. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław-Warszawa.
 9. Granovetter M. (1995), Getting a job. A study of contacts and careers, University of Chicago Press.
 10. (2000), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 11. Maruszewski T., Zdankiewicz-Ścigała E. (1998), Emocje - aleksytymia -poznanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 12. Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. (1997), The emotional IQ test [CD-ROM], Virtual Entertainment Needham, MA.
 13. Mayer J., Salovey P. (1997), What is emotional intelligence? [w:] P. Salovey, D. Sluyter (eds.) Emotional development and emotional intelligence: implications for educators (pp. 3-31), Basic Books, New York.
 14. Oatley K., Jenkins J. M. (2003), Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ostell A. (1996), Managing dysfunctional emotions in organizations, "Journal of Management Studies", 33, 525-557.
 16. Saarni C. (1988), Emotional competence: How emotions and relationships become integrated [w:] R. A. Thompson (ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln University of Nebraska Press, Vol. 36, 115-182.
 17. Salovey P., Mayer J. (1990), Emotional intelligence, "Imagination, Cognition and Personality", 9, 185-211.
 18. Scheff T. (1990), Micro-Sociology, UCP, Chicago.
 19. Spector P. E., Fox S. (2002), An emotion-centered model of voluntary work behavior.Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior, "Human Resource Management Review", 12, 269-292.
 20. (1993), Test BVALQ, Psychologisch Adviesbureau Bermond & Psychometric Services Interope.
 21. Wrong D. (1969), The oversocialised conception of man in modem sociology [w:] L. Coser, B. Rosenberg (eds.), Sociological Theory, Macmillan, London.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu