BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jorens Yves
Title
Otwarta metoda koordynacji jako standardowy instrument uzgodnieniowy
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 3, s. 42-45, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Standardy opieki zdrowotnej, Świadczenia emerytalno-rentowe, Fundusze strukturalne, Zabezpieczenie społeczne, Metody organizatorskie
Social policy, Healthcare standards, Pension benefits, Structural funds, Social security system, Organizational methods
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Od roku 2000 tzw. otwarta metoda koordynacji stała się najczęściej wykorzystywanym instrumentem europejskiej polityki społecznej. Jednakże metoda ta to coś więcej niż tylko instrument tej polityki. W wyniku jej stosowania wspólne cele o charakterze ogólnym, które zostały wyznaczone dla potrzeb tej metody, stają się materialnymi standardami przyszłego europejskiego modelu społecznego. W artykule autor zwrócił uwagę na proces jej wykorzystywania w dwóch wybranych dziedzinach: świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Joint report by the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and working methods in the area ofpensions, Brussels, 10 March 2003, DOC. 7165/03 COM(2001) 362 final.
  2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Modernising social protection for the development of high-quality, accessible and sustainable health care and long-term care: support for the national strategies using the "open method of coordination", COM 2004/304, 20/4/2004.
  3. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Supporting national strategies for safe and sustainable pensions through an integrated Approach, Brussels, 3 July 2001.
  4. Communication from the Commission to the Council, to the European Par-liament and to the Economic and Social Committee. The Future Evo-lution of Social Protection from a Long-Term Point of View: Safe and Sustainable Pensions, Brussels, 11.10.2000, COM(2000) 622 final.
  5. Communication from the Commission, Follow-up to the high level refiec-tion process on patient mobility and healthcare developments in the European Union, COM 2004/301,20/4/2004.
  6. High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union Outcome o f the Reflection Process, Brussels, 9/12/2003 Reference: HLPR/2003/16.
  7. Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and working methods in the area of pensions: applying the open method of coordination, Brussels, 23 November 2001, DOC. 14098/01.
  8. Jorens Y, red. (2002), The Influence of International Organization on National Social Security Law in the European Union, The example of Old-Age Pension, Nomos, Baden-Baden.
  9. Jorens Y, red. (2003), Open method of Coordination - Objectives of European Health Care Policy, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu