BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Źródlak Wojciech
Title
Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi - to już dwadzieścia lat!
Fun Club of Old Tram Wagons in Łódź
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 253-258
Keyword
Historia transportu, Komunikacja tramwajowa, Ochrona zabytków, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Materiały konferencyjne
History of transport, Tram communication, Conservation, Restoration of historic units, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
W artykule jest mowa o Klubie Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Działalność Klubu koncentruje się wokół badań dziejów komunikacji miejskiej w Łodzi we wszelkich jej aspektach oraz na poszukiwaniu zabytków z nią związanych i ich ochrona. Autor przedstawił zabytkowy tabor i dokumentację, znajdujące się w zbiorach Izby Tradycji przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Zwrócił szczególną uwagę na zaangażowanie oraz działalność, w tym także wydawniczą członków Klubu. W artykule podany został również adres internetowy, pod którym można dotrzeć do publikacji Klubu na stronach www.

The activity of Fun Club of Old Tram Wagons in Łódź is presented in the paper. The ancient tram stock and documentation from Tradition Chambert at Public Transport Company in Łódź are described. The attention is attracted on Club's publications at www pages in Internet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu