BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Marcin
Title
Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych
Integrated worker competency development management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 29-40, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Zarządzanie kompetencjami
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Competence management
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie kompetencji. Główna teza przedstawiona w opracowaniu głosi, iż z punktu widzenia rozwoju pracowniczego najlepszą strategią działania jest integracja indywidualnego i organizacyjnego podejścia do kompetencji. Przedstawiono model rozwoju kompetencji pracowniczych, który pozwala konstruować programy rozwoju pesonelu w zgodzie z kluczowymi kompetencjami organizacji. Zwrócono również uwagę na główne zadania oraz możliwe trudności, na które może natrafić dyrektor personalny przedsiębiorstwa podczas wdrażania podejścia kompetencyjnego w firmie.

In this paper the concept of competency management is considered an important theoretical base that enables the linking together of the processes of strategy redefinition and personnel development in an organization. It is especially the issue of competency development that may provide new opportunities for organizations by delivering practical methods and procedures for stimulating the internal growth of intellectual capital. A procedure of competency development is presented and possibilities of its application as a tool for building an efficient training policy are considered.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bergenhenegouwen G. J., ten Horn H. F. K., Mooijman E. A. M. (1997), Competence development - a challenge for human resource professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees, "Industrial and Commercial Training", Vol. 29.
  2. Boyatzis R. (1982), The Competent Manager - A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York.
  3. Davenport T. H., Prusak L. (1998), Working knowledge. Harvard Business School Press.
  4. Hamel G., Prahalad C. K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review", March - April.
  5. Hoffmann T. (1999), The meanings of competency, "Journal of European Industrial Training", Vol. 23.
  6. McClelland D. C., (1993), The Concept of Competence [w:] Spencer, L. M., Spencer, S. M., Competence at Work, John Wiley & Sons, New York.
  7. Prahalad C. K., Hamel G. (1990), The Core Competencies of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
  8. Rowe C. (1995), Incorporating competence into the long - term evaluation of training and development, "Industrial and Commercial Training", Vol. 27.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu