BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molek-Winiarska Dorota
Title
Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 69-77, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w procesie zmian, Metodologia organizacji i zarządzania
Human Resources Management (HRM), Management under change process, Organisation and management methodology
Abstract
W celu prawidłowego zaplanowania procesów wdrożeniowych innowacji w organizacji można wykorzystywać metody psychologiczne pozwalające na analizę umiejętności adaptacji człowieka do zmiany. Jedną z nich jest kwestionariusz badający poziom lęku jako stanu w określonym czasie (STAIX1) oraz jako cechy, czyli stałej dyspozycji jednostki (STAIX2). Dzięki wynikom testu zarządzający mogą określić prawdopodobny poziom oporu wobec zmiany i możliwości przystosowawczych pracowników zaangażowanych w procesy innowacyjne. Przedstawiono opis tej metody.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk A. (2001), Opór wobec zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie i jego Dokonywanie, "Przegląd Organizacji", nr 7/8.
  2. Clarke L.(1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
  3. Classen M., Woźniakowski A. (2005), Change management 2003-2008. Significance, strategies and trends, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  4. Czerska M. (2004), Analiza pola sił jako metoda identyfikacji społecznych barier wdrażania innowacji. Założenia i wyniki, "Prace Naukowe nr 1045 AE we Wrocławiu", Wrocław.
  5. Jasiński Z., Molek-Winiarska D. (2004), Formy oporu pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją, "Prace Naukowe nr 1045 AE we Wrocławiu", Wrocław.
  6. Masłyk-Musiał E. (2003), Personalne mechanizmy zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  7. Molek-Winiarska D. (2004), Zachowania pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją, praca doktorska, AE Wrocław.
  8. Penc J. (2002), Sterowanie procesami zmian w organizacji, "Humanizacja Pracy", nr 3.
  9. Ratajczak Z. (1980), Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa.
  10. Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D. (2002), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku j TAL Polska adaptacja STAI, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu