BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radosławska Joanna
Title
Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 78-90, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Opinia pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Polityka personalna, Badanie opinii
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Employees' opinion, Employees in enterprise, Personnel policy, Opinion research
Abstract
Sondaże opinii pracowników zajmują znaczące miejsce w kreowaniu nowoczesnej polityki personalnej firm, stając się istotnym źródem informacji dla kierownictwa o procesach zachodzących wewnątrz organizacji. W artykule podjęto próbę wskazania istoty i znaczenia sondaży opinii pracowników jako instrumentu wspomagającego zarządzanie personelem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berłowski P. (1999), Co czują zatrudnieni, "Personel", nr 3.
 2. Berłowski P. (2003), Bezpośrednie, tajne, powszechne, "Personel", nr 11.
 3. Fiske D.F. (1986), Specifity of Method and Knowledge in Social Science [w:] Fiske D. W., Shweder R. A (ed.), Metatherapy in Social Science, Uniwersity of Chicago Press. Chicago.
 4. Januszek H. (2003), Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Kołodziejski S. (2001), Badanie opinii personelu, " Personel", nr 12.
 6. Kurda W. (2002), W oczach pracowników, "Personel", nr 10.
 7. Malewicz A. (2001), Poprawianie środowiska pracy, "Personel", nr 10.
 8. Motyl P. (2003), Monitoring satysfakcji, "Personel", nr 7.
 9. Mrzygłód J. (2003), Badania postaw i satysfakcji pracowników, "Personel", nr 22.
 10. Rostkowski T., Sienkiewicz Ł. (2003), Badanie opinii pracowniczych [w:] Juchnowicz M., red. (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 11. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa.
 12. Sarapata A., Doktór, K. (1963), Elementy socjologii przemysłu, Warszawa.
 13. Scott W. E., Cummings L. L., red. (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa.
 14. Sztumski J. (1999), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu