BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska-Grobelny Agnieszka
Title
Ośrodek oceny (Assessment Centre)
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 102-112, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Decyzje personalne, Ocena zintegrowana, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Ocena pracowników, Metodologia organizacji i zarządzania
Personal decisions, Assessment centre, Employee recruitment, Personnel selection, Employee appraisal, Organisation and management methodology
Abstract
Od lat osiemdziesiątych obserwuje się znaczący wzrost popularności ośrodków oceny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale również w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie teoretycznego omówienia metody assessment centre (AC). Autorka prezentuje obok krótkiej historii samej metody, ujęcie pojęciowo-definicyjne, wymagania, jakim muszą sprostać programy ośrodków oceny, oraz kolejne kroki organizowania AC.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ballantyne L, Povah N. (2000), Ośrodki Oceny i Rozwoju, Wydawnictwo ADS, Warszawa.
  2. Chełpa S., Suchodolski A., Witkowski T. (1998), Wykorzystanie metod doboru w firmach polskich. Raport z badań [w:] Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red.: T. Witkowski, Wydawnictwo PSzB, Kraków.
  3. Jamka B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnicwto Difin, Warszawa.
  4. Krool R. (1996), Wiosłowanie pod prąd, "Personel", nr 3(24), Warszawa.
  5. Kuna J. (1998), Assessment Centre metodą oceny potencjału zawodowego kadry kierowniczej, "Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica", Nr 2, Łódź.
  6. Lievens F. (1998), Ośrodki oceny - Assessment Centres [w:] Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red.: T. Witkowski, Wydawnictwo PSzB, Kraków.
  7. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa.
  8. Thornton G. C., Byham W. C. (1982), Assessment Centres and Managerial Performance, Academic Press, New York.
  9. Witkowski T., red. (1998), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo PSzB, Kraków.
  10. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Wydawnictwo Oficyny Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu