BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta, Sabak Anna
Title
Zamiłowanie konsumentów do różnorodności a niedoskonała konkurencja
Consumers love of variety and imperfect competition
Source
Bank i Kredyt, 2005, nr 2, s. 40-49, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Preferencje konsumenta, Konkurencja niedoskonała, Analiza rynku, Teoria ekonomii, Mikroekonomia
Consumer preferences, Imperfect competition, Market analysis, Economic theory, Microeconomics
Note
summ.
Abstract
Opisano rynki, na których niedoskonałości konkurencji są wywołane istnieniem specyficznych preferencji nabywców. Firmy konkurują na nich nie tylko ceną, lecz także różnorodnością produktów. Uwagę skoncentrowano na poziomym (pozajakościowym) różnicowaniu produktu, pomijając różnicowanie pionowe (jakościowe).

The authors analyze imperfect competitive markets with specific consumers' preferences. The companies compete there not only with prices but also with product characteristics. The authors analyze horizontally differentiated goods. The presentation concerns markets on which consumers choose their optimal characteristics of a product (love of characteristics). Such preferences are analyzed in the location theory of Hotelling (1929) and approaches of Lancaster (1979, 1980) and Salop (1979). Depending upon a number of companies constituting an industry such markets are treated in microeconomic theory as an oligopoly or a monopolistic competition. The authors usually present a model with 2 companies as a simplification of a model of an industry with n firms. The authors reject this simple presentation only when look for a number of firms in the industry in the equilibrium state. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Bertrand (1883): Théorie mathématique de la richesse sociale. "Journal des Savants", vol. 67, s. 499-508.
 2. E. Chamberlin (1933): The Theory of Monopolistic Competition. Cambridge, Mass. Harvard University Press.
 3. E. Czarny, E. Nojszewska [2000): Mikroekonomia. Warszawa PWE.
 4. C. d'Aspremont, ]. Gabszewicz, J.F. Thisse (1979): On Hotelling's Stability in Competition. "Econometrica" vol. 17, s. 1145-1151.
 5. A. Dixit, J. Stiglitz (1977): Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. "American Economic Review" vol. 67, s. 767-782.
 6. J. Gabszewicz, J.F. Thisse (1979): Price Competition, Quality and Income Disparities. "Journal of Economic Theory" vol. 20, s. 340-359.
 7. J. Gabszewicz, J.F. Thisse (1980): Entry (and Exit) in a Differentiated Industry. "Journal of Economic Theory" vol. 22, s. 327-338.
 8. H. Hotelling (1929): Stability in Competition. "Economic Journal" vol. 39, s. 41-57.
 9. P. R. Krugman (1979): Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade. "Journal of National Economy" vol. 9, s. 469-479.
 10. P. R. Krugman (1980): Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. "American Economic Review" vol. 70, nr 5, s. 950-959.
 11. K. Lancaster (1980): Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition. "Journal of International Economics" vol. 10, s. 151-175.
 12. J. Robinson (1932): Imperfect Competition and Falling Supply Price. "The Economic Journal" vol. 42, nr 168, grudzień, s. 544-554.
 13. S. Salop (1979): Monopolistic Competition with Outside Goods. "Bell Journal of Economics", vol. 10, s. 141-156.
 14. A. Shaked, J. Sutton (1982): Relaxing Price Competition through Product Differentiation. "Review of Economic Studies" vol. 49, s. 3-13.
 15. A. Shaked, J. Sutton (1983): Natural Oligopolies. "Econometrica" vol. 51, s. 1469-1484.
 16. M. Spence (1976): Product Selection, Fixed Costs and Monopolistic Competition. "Review of Economic Studies" vol., s. 217-235.
 17. J. Tirole (1994): The Theory of Industrial Organization. Cambridge, Mass., The MIT Press.
 18. J. Weigand, E. Lehmann (1997): Produktdifferenzierung. Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt Bd. 26, nr 9, s. 477-480.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu