BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewska Grażyna
Title
Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika
Brain and Heart Intelligence in Manager's Work
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 96-101, bibliogr. 10 poz
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Inteligencja intelektualna, Psychologia pracy, Kadra kierownicza, Umiejętności kierownicze
Emotional intelligence, Intelligence intellectual, Industrial psychology, Managerial staff, Management skills
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem artykułu jest znaczenie różnych typów inteligencji (emocjonalnej, intelektualnej) dla kształtowania umiejętności przydatnych w pracy osób pełniących funkcje kierownicze. Autorka wskazuje, że wysokie wskaźniki inteligencji sprzyjają osiąganiu sukcesów w zarządzaniu.

The article deals with various types of intelligence (emotional, intellectual) and their significance in developing skills useful in managers' work. The author emphasizes that high intelligence quotients contribute to managerial success.(orignal abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Kształtowanie relacji pracowniczych, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2000.
  2. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
  3. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.
  4. Grun A., Czy emocje mogą być grzeszne, "Znak", 2003, nr 11(582).
  5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
  6. Krotowski M., Rydzewski P., Zarządzanie emocjami, "Personel", 2001, nr 5.
  7. Manstead A.S.R., Hewstone M., Encyklopedia Blackwella, Psychologia społeczna, Wydawnictwo J. Santorski & Co. Warszawa 1996.
  8. Oatley K., Jenkins J.J., Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  9. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
  10. Segal J., Jak pogłębić inteligencję emocjonalną, Wyd. J. Santorski & Co., Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu