BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lasek Mirosława, Pęczkowski Marek
Title
Doskonalenie jakości procesów produkcji i usług metodą Six Sigma
Six sigma method of improving production and services quality
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 35-42, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Teorie zarządzania, Sześć Sigma
Quality management, Quality management systems, Management theories, Six Sigma
Note
streszcz., summ
Abstract
Metoda zarządzania jakością Six Sigma, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem na świecie, w Polsce jeszcze ma niewiele zastosowań. Omówiono podstawy teoretyczne metody, jej specyfikę, rolę symulacji i eksperymentów w procesach sterowania jakością. Szczególną uwagę poświęcono koncepcjom, miernikom i metodom statystycznym, na jakich opiera się Six Sigma.

The Six Sigma quality management method enjoys a growing popularity worldwide. In Poland, however, it is still seldom used in practice. The author discusses in the paper theoretical fundamentals of the method, its characteristics and the role of simulations and experiments in processes of quality management. Particular attention is paid to concepts, measures and statistical tools on which the Six Sigma method is based.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [I] Ehrlich B.H., (2002), Transactional Six Sigma and Lean Servicing. Leveraging Manufacturing Concepts to Achieve World-Class Service, CRC Press LLC.
 2. Goh T.N., (2002), A Strategic Assessment of Six Sigma, Quality and Reliability Engineering International (18), 403-410.
 3. Greber T., (2003), TQM i Six Sigma - koncentracja na kliencie, [w:] materiały wydane na seminarium StatSoft Polska w październiku 2003, zeszyt: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków, s. 11-17.
 4. Harry M., Schroeder R., (2001), Six Sigma - wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Lasek M., Pęczkowski M., Otmianowski B., (2003), Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma / iGrafx Flowcharter 2000 Professional PL, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, wydanie drugie.
 6. Lientz B.P., Rea K.P., (2002), Achieve Lasting Process Improvement. Reach Six Sigma Goals without the Pain, Elsevier Academic Press.[7] Stamatis D.H., (2002), Six Sigma and Beyond; vol. I: Foundations of Excellent Performance, vol. II: Problem Solving and Basic Mathematics, vol. III: Statistics and Probability, vol. IV: Statistical Process Control, vol. V: Design of Experiments, vol. VI: Design for Six Sigma, vol. VII: The Implementing Process, CRC Press LLC.
 7. Tayntor Ch.B., (2003), Six Sigma Software Development, Auerbach Publications, CRC Press LLC.
 8. iGrafx Process for Six Sigma 2003. The Intelligent Way to Achieve Six Sigma Results, User's Guide. Training manual, Micrografx Inc. 2003.
 9. [ 10] DOE. Warsztaty: Projektowanie eksperymentu za pomocą iGrafx System, materiały z konferencji "Six Sigma to bardzo proste", KEMA, 18-19 października 2002, opracowanie iSolution@iSolution.com.pl, 2002.
 10. Statystyka dla jakości produktów i usług - Six Sigma i inne strategie, materiały z seminarium zorganizowanego przez StatSoft Polska, Warszawa 28 października 2002.
 11. Szkolenie Six Sigma, materiały seminaryjne firm iSolution, Corel, Micrografx, 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu