BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta Anna
Title
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Knowledge in enterprise management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 43-50, bibliogr.15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wiedza, Kadra kierownicza
Enterprise management, Knowledge, Managerial staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka prezentuje niektóre rezultaty badań własnych na temat sprawności pracy kadry kierowniczej, próbując odpowiedzieć na pytanie: jaką wiedzą dysponują dzisiejsi kierownicy? Zaprezentowano również sposoby podniesienia poziomu wiedzy kierowników.

The author presents selected results of her own research conducted in the area of top management efficiency. She attempts to find out what level of knowledge contemporary managers possess. Thei modes of improving managers' knowledge are presented in the article as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brooking A., (1999), Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomas Business Press, London.
  2. McDermott R., (1994), Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management; California Management Review, Nr 4.
  3. Drucker P.F., (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
  4. Drucker P.F., (1999), Management Challenges for 21st Century, New York.
  5. Grudzewski W., Hejduk L, (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, pr. zb. pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa.
  6. Jasiński Z. (red.), (1999), Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  7. Koh A.-T., (2000), Linking learning, Knowledge Creation, and Business Creativity. A Preliminary Assessment of the East Asian Quest For Creativity, Technological Forecasting and Social Change, Nr l.
  8. B.A. Lundvall, (2001), [w:] Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, 2000a, [za:] Z. Chojnicki, Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001, s. 82.
  9. F. Mingotaud, (1994), Sprawny kierownik, Techniki osiągania sukcesów, Poltext, Warszawa.
  10. Tam S., (2001), Routes to Intellectual Capital Formation: The Genesis and Development of Wealth Creating Knowledge in the Entrepreneurial Means, [w:] S. Kwiatkowski i L. Edvinsson (eds.), Knowledge cafe for Intellectual Entreprenership, Warszawa, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, [za:] Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001, s. 244.
  11. Vorbeck J., Finke L, (2001), Motivation and Competence for Knowledge Management, [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, [pr. zb.] K. Merlins, P. Heising, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
  12. Pluta A., (2002), badania własne nt. Uwarunkowań sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, w warunkach transformacj i gospodarki polskiej, materiał powielany.13. Pluta A., (2002), Sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja-wyzwania dla przedsiębiorstw, red. naukowy J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 963, Wyd. AE, Wrocław.
  13. Romanowska M., (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pr zb. pod red. Borowieckiego R. i Romanowskiej M., Warszawa.
  14. Kwiatkowski S., (2001), Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu