BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga Maciej
Title
Teoria gier w marketingu relacji
Game theory and relationship marketing
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 50-54
Keyword
Teoria gier, Marketing partnerski, Lojalność klientów, Zarządzanie zadowoleniem klientów
Game theory, Partnership marketing, Customer loyalty, Customer satisfaction management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Marketing relacji to proces kształtowania długotrwałych relacji z klientami. Stanowi poważne wyzwanie zarówno dla menedżerów, jak i badaczy rynku. Użytecznym sposobem analizy relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem są modelowe sytuacje decyzyjne zaczerpnięte z teorii gier. Zaprezentowano wskazówki dla menedżerów zainteresowanych zwiększaniem poziomu lojalności klientów.

Relationship marketing is a process of building long-term relations with customers what constitutes a serious challenge for both managers and market researchers. Decision making models derived from the game theory may be a useful tool in analyzing business to consumer relationships. Some clues for business practitioners interested in raising customers' loyalty are provided in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Axelrod, The Evolution of Co-operation, Basic Books, New York, NY, 1984., cyt. za: A. Palmer, op.cit., s. 693-694.
  2. A. Balicki, Teoria gier w naukach politycznych, Rubikon, nr 1(4)/1999. ISSN 1505-1161. I kwartał 1999, http://venus.ci.uw.edu.pl/~rubikon/Nr4/game.htm
  3. foot2.
  4. Ch. Gronroos, From marketing mix to relationship marketing - towards a paradigm shift in marketing "Management Decision", 1997, nr 4, s. 327.
  5. Z. Karwacki, I. Konarzewska, Elementy teorii podejmowania decyzji, Absolwent Sp. zo.o., Łódź, 1997,s.71.
  6. M.A. Nowak, K. Sigmund, Evolution of indirect reciprocity by image scoring, "Nature", 1998, Vol. 393, [za:] A. Palmer, Co-operation and competition..., op.cit., s. 694.
  7. A. Palmer, Co-operation and competition: a Darwinian synthesis of relationship marketing, "European Journal of Marketing", Vol. 34, No. 5/6, 2000, s. 687-704.
  8. L. Żabiński, Obrazy marketingu w jego paradygmatach, [w:], Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2000, tom l, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu