BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nahotko Sławomir
Title
Model finansowy przedsiębiorstwa
Enterprise financial model
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 65-70, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wskaźniki finansowe
Enterprise management, Enterprises financial management, Enterprise finance, Financial analysis of enterprise, Financial indicators
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor opracował koncepcję budowy modelu stanu finansowego przedsiębiorstwa, który uwzględnia wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wywierających wpływ na sytuację danej firmy. Model ten może być przydatny np. do porównywania sytuacji przedsiębiorstwa z innymi.

The author presents his own concept of building the enterprise financial standing model including many internal and external factors which exert influence on situation of a particular company. The model may be applied also in comparative analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [I] Ames B.C., Hlavacek J.D., Prawda o zarządzaniu kosztami, Przegląd Organizacji nr 8,1990.
 2. Ames B.C., Hlavacek J.D., Vital Truths About Managing Your Costs, "Harvard Business Review", nr 1, 1990.
 3. Buk H., Strategia zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 7/93.
 4. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa-Londyn 1993.
 5. Fedorowicz Z., Finanse przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 6. Grabiec W., Skoczyłas W., Ocena pozycji finansowej przedsiębiorstwa przy gospodarce rynkowej, Rachunkowość nr 2, 1992.
 7. Ickiewicz, J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Wyd. Poltext, Warszawa 1993.
 8. Morrow J., Rób biznes, Wyd. Morrow Publishing, Warszawa 1991.
 9. Nahotko S., Diagnozowanie menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 1996.
 10. Poradnik przygotowania analizy przemysłowych projektów inwestycyjnych, WKTiR, Warszawa 1989.
 11. Poradnik przygotowania analizy..., op.cit., WKTiR, Warszawa 1989.
 12. Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Wyd. EKORNO, Łódź l992.
 13. Warnecke H. J., Bullinger H J., Hichert R., Voegele A., Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, Warszawa 1990.
 14. Woehe G., Das betriebliche Rechnungswesen, Muenchen 1990.
 15. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza symptomów zagrożeń przedsiębiorstwa, Rachunkowość nr 12, 1993.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu