BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górczak Cezary
Title
Czynnik czasu w zarządzaniu
The time factor in management
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 7, s. 14-22, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Czas pracy, Organizacja pracy, Zarządzanie czasem pracy, Organizacja i zarządzanie
Working time, Work organisation, Working time management, Organisation and management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono jeden z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa - czas, jego rolę i znaczenie. Zostały także omówione: koncepcja tzw. pętli czasowej, koncepcje, metody i techniki zarządzania o orientacji czasowej.

The article presents one of the most important intangible assets of the company, that is time competitiveness. The author discusses the role and significance of time for a company, focuses on the concept of so called time loop, mentions and briefly defines time-oriented management concepts, methods and techniques.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania w praktyce, Placet, Warszawa 2001.
 2. Bieniok H., Zarządzanie czasem, seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Zeszyt III, AE, skrypt uczelniany, Katowice 1999.
 3. Christopher M., Marketing Logistics, Butterworth Heinemann, Oxford 1997.
 4. Drucker P., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.
 5. Hassig K., Zeit als Wettbewerbsstrategie (Time Based Management), "Die Unternehmung" 1994, nr 4.
 6. Laskowska A., Konkurowanie czasem -strategiczna broń przedsiębiorstwa, Warszawa 2001.
 7. Maige Ch., Muller J.L., Walka z czasem atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995.
 8. Majchrzak J., Zimniewicz K., W kierunku zarządzania paradoksami, [w:] Instrumenty zarządzania we -współczesnym przedsiębiorstwie, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Boszkowo 15-16.X.1997, AE, Katedra Systemów i Technik Zarządzania, Poznań 1997.
 9. Martyniak Z., System lean management, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 10. Mazur A., Mazur D., Jaworska K., CRM Zarządzanie kontaktami z klientami, Madar, Zabrze 2001.
 11. Milewscy B., M., Just in time, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 12. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 13. Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 14. Seiwert L.J., Zarządzanie czasem, Placet, Warszawa 1998.
 15. Taylor W., The Logic of global business on interview with ABB-s Percy Barnevik, Harvard Business Review, March-April 1991.
 16. Tucker R.B., Zarządzanie z przyszłością, Warszawa 1998.
 17. Waters D., Planowanie w firmie, One Press, Warszawa 2003.
 18. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu