BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Jerzy
Title
Usługi PKP w internecie
PKP Service at Internet
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 29), 1999, z. 68, s. 245-249
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Komputerowe wspomaganie zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa
Management Information Systems, Computer aiding management, Information system of enterprises
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Company
Polskie Koleje Państwowe (PKP)
Abstract
W artykule omówiono różne możliwości wykorzystania technologii Inernet/Intranet zarówno dla prostych jednostkowych zadań (zamawianie usług offline), jak i w tworzeniu systemów informacyjnych realizacji usług (serwer zarządzania) oraz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa e-commerce.

Some possibilities to use Internet/Intranet technology both for simple singular tasks (offline service ordering) and creation of inquire systems of service realization (management serwer) and exploitational activity of company e-commerce are presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu