BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodyński Andrzej, Jabłoński Marek Marian, Jabłoński Adam Stefan
Title
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych
Knowledge management in automotive enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 7, s. 46-51, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Przemysł motoryzacyjny, Gromadzenie wiedzy
Management strategy, Enterprise management, Knowledge management, Automotive industry, Knowledge acquisition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polskie firmy motoryzacyjne przechodzą od zarządzania jakością do zarządzania wiedzą. Przedstawiono wyniki badania na grupie 28 przedsiębiorstw z obszaru Śląska i Małopolski, z kapitałem polskim i zagranicznym, którego przedmiotem była ocena stopnia wdrożenia zasad zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach posiadających rozbudowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Autorzy określili metody i techniki zarządzania wiedzą oraz wpływ uczestników biznesu na gromadzenie i wykorzystanie wiedzy.

Polish car manufacturers seem to pass from quality management to knowledge based management methods. Knowledge placement is mainly based on documentation of quality, environment and safety management systems. The authors describe methods and techniques of knowledge management, as well as, the influence of business participants on knowledge acquisition and usage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Wissensbasierte Gesellschaft - Management Aspekte. 20-21.11.2003, Friedrichshafen, Zeppelin University GPM, WSZiM. Współorganizator konferencji - prof, dr hab. A. Chodyński.
  2. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Die Zukunft des Wettbewerbs, Einzigartige Werte mit dem Kunden Gemeinschaften, Linde Verlag, Wien 2004.
  3. A. Chodyński, A. Chodyńska-Kukułka, A.S. Jabłoński, M.M. Jabłoński, Zarządzanie wiedzą w MSP branży motoryzacyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 10, s. 61.
  4. A. Chodyński, Produktywność wiedzy w rozwoju organizacji, Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s.32.
  5. J.M. Piechucki, O. Alkuru, Zarządzanie wiedzą w organizacji komercyjnej na przykładzie koncernu samochodowego, [w:] Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, red. nauk. A. Chodyński, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2003.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu