BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Artur
Title
W poszukiwaniu klientów
Source
Bank, 2004, nr 10, s. 18-19
Keyword
Karty kredytowe, Usługi bankowe, Marketing bankowy, Promocja usług bankowych, Strategia sprzedaży
Credit cards, Banking services, Bank marketing, Promotion of banking services, Sales strategy
Abstract
Żywiołowy rozwój rynku kart kredytowych i chęć uzyskania w nim jak największego udziału powodują pojawienie się niebezpieczeństwa stosowania nieetycznych praktyk marketingowych i innych czynników ryzyka dla banków. Autor doradza bankom przyjęcie dwutorowej strategii działania - zgodnej z zasadą "pozyskać i utrzymać" klienta.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu