BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pokorska Barbara
Title
Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie
Improving Human Resources Management at the Contemporary Enterprise
Source
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 3, s. 1-6
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kwalifikacje pracowników
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Employees in enterprise, Qualifying employees
Note
summ., rez.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa muszą nieustannie reagować na zmiany otoczenia, przede wszystkim na silną konkurencję i wzrastające wymagania swoich klientów. Staje się to szczególnie istotne w gospodarce globalnej. W sprostaniu tym wyzwaniom może pomóc dobrze wykwalifikowana kadra pracowników, o właściwych umiejętnościach, zaangażowana w realizację zadań firmy. W artykule omówiono wyzwania rynkowe i kadrowe oraz ich wpływ na zarządzanie ludźmi, a także kierunki doskonalenia zadań i roli służb personalnych.

Contemporary organisations must constantly react to alterations in the environment, primarily to a strong competition and ever growing requirements towards their customers. Coping with these challenges may be facilitated by existence of a well qualified, adequately skilled, and involved in implementation of the company's tasks staff of employees. Today, nobody doubts that they are the most important factor for company's development, inseparably connected with implementation of the company's overall developmental strategy, and significantly help to achieve a competitive advantage. The most important tasks faced by human resources management comprise improvement of work of personnel services co-responsible for shaping personnel policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. Berłowski, Priorytety działów personalnych, "Personel i Zarządzanie" 2004, nr 2.
  2. K. Bolesta-Kukułka, Filozofia zarządzania czynnikiem ludzkim, materiały na konferencję o zarządzaniu potencjałem społecznym, Warszawa 1994.
  3. M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
  4. B. Pokorska, Controlling funkcji personalnej, IRWiK, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu