BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoluk Antoni
Title
O pomiarze, czyli próba próby
On Measurement i.e. the Sample's Sample
Source
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki, 1998, nr 2, s. 73-94, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Matematyka, Metody numeryczne, Ekonomia matematyczna
Mathematics, Numerical methods, Mathematical economics
Abstract
Autor analizuje pojęcie próby statystycznej i objaśnienia, dlaczego próby o strukturze zgodnej ze strukturą populacji są rzadkie. W artykule zdefiniowano także przestrzeń ekonomicznej.

The author analyses the term of statistical sample and explains why samples of a structure compliant with that of the population are extremely rare. The definition of economic space has been provided. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1505-0211
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu