BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapka Elżbieta
Title
Postawy młodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujących sposoby zdobywania środków do życia na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 7, s. 22-26
Keyword
Postawy społeczne, Młodzież, Przemyt, Przestępczość, Prawo, Religia
Social attitudes, Youth, Smuggling, Crime, Law, Religion
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Postawy wobec prawa stanowią jeden z elementów świadomości prawnej, która jest często przedmiotem badań. Niniejsza analiza obaliła hipotezę sugerującą dezintegrację systemu aksjonormatywnego w przypadku młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego. W większości młodzież prezentuje zasadniczą postawę wobec prawideł regulujących sposób zdobywania środków do życia, przy czym prawo okazało się tu nawet silniejsze, aniżeli nakazy religijne. Jedynym odchyleniem od normy u części respondentów była akceptacja przemytu, bądź kupno towarów pochodzących z przemytu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R.A. Cloward, L.E. Ohlin, Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinguent Gangs, The Free Press, New York 1960.
  2. Z. Kawczyńska-Butrym, Handel na pograniczu z obwodem kaliningradzkim. Wartość czy zagrożenie - opinie młodzieży, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Komunikaty i komentarze, t. 1, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003, s. 349.
  3. I. Kaźmierczak-Kałużna, Lubuska bieda. Zarys problematyki badawczej, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Komunikaty i komentarze, t. 1, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003 s. 24.
  4. K. Pawlina, Religijno-społeczna kondycja polskiej młodzieży, w: Rok 2005. Młodzi Polacy jako obywatele (Analiza potencjału i możliwości społeczno-politycznych), Instytut III Rzeczypospolitej, Ośrodek Studiów i Analiz Gospodarczych, Gdańsk/Warszawa 2002, s. 89.
  5. A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2002, s. 204.
  6. A. Podgórecki, Socjologiczna teoria prawa, INTERARTTAL, Warszawa 1998, s. 51.
  7. A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993, s. 261.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu