BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrucka Ewa
Title
Prawo a wykorzystanie wizerunku
Source
Marketing w Praktyce, 2005, nr 6, s. 53-55
Keyword
Dobra osobiste, Ochrona dóbr osobistych, Reklama
Personal rights, Protection of personal goods, Advertising
Abstract
Wizerunek osób jest wykorzystywany w działalności reklamowej, wydawniczej i innej, związanej z różnego rodzaju mediami. Przedstawiono jak przepisy - w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - szczegółowo określają zasady wykorzystania wizerunku i ochrony prawa do wizerunku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J.Barta, M. Czajkowski-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  2. J.Barta, R. Markiewicz, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995 r.
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu