BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk
Title
Polityka pieniężna a koniunktura : Monetarne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 7-8, s. 85-89
Keyword
Polityka pieniężna, Monetaryzm, Stopa procentowa, Koniunktura gospodarcza, Rynek papierów wartościowych, Produkt krajowy brutto (PKB), Pieniądz
Monetary policy, Monetarist, Interest rate, Business trends, Securities market, Gross domestic product (GDP), Money
Abstract
Charakter prowadzonej polityki pieniężnej może być określany w rozmaity sposób. W latach 70. i 80. restrykcyjność polityki pieniężnej w świecie mierzona była głównie za pomocą agregatów monetarnych. Dopiero w latach 90. większą wagę zaczęto przywiązywać do określania charakteru polityki pieniężnej za pomocą stóp procentowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu