BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gersdorf Małgorzata
Title
Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 8, s. 14-19
Keyword
Ochrona danych osobowych, Ochrona praw pracowniczych, Godność człowieka, Prawo pracy, Prawa pracownika, Kodeks pracy
Personal data protection, Employee rights protection, Human dignity, Labour law, Employee rights, Labour Code
Abstract
Ochrona prawa do prywatności pracownika, w tym ochrona danych osobowych pozyskiwanych w związku ze stosunkiem pracy, jeszcze do początku 2004 r. uregulowana była w Polsce fragmentarycznie. Problem wynikający z braku ochrony prywatności pracownika w przepisach prawa potęgowała niekorzystna sytuacja na rynku pracy i wysoki wskaźnik bezrobocia. Przełomem w sytuacji prawnej pracowników w tej dziedzinie stała się ustawa z 14 listopada 2003 r., która wprost wprowadziła do kodeksu pracy unormowania dotyczące uprawnień pracodawcy w odniesieniu do zakresu przetwarzania danych osobowych pracownika lub kandydata na pracownika.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Barta, R. Markiewicz, Dwie wolności, „Rzeczpospolita" 2000, nr 11, s. 27.
 2. J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 7-8, s. 30.
 3. J. Czarnota-Bojarska, Wykorzystanie kwestionariuszy psychologicznych przy doborze pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 12.
 4. D. Dörre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
 5. A. Drozd, O dopuszczalności wykorzystania wariografu w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003. nr 4, s. 9.
 6. M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, WUMK, Toruń 1994, s. 460.
 7. Wariografia kryminalistyczna, pod redakcją M. Kulickiego, WWSP, Szczytno 1998, s. 58.
 8. J. Pietruszka, R. Rogalski, Nie odbierać prawa do obrony. Artykuł dyskusyjny o poligrafie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004. nr 11.
 9. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 170.
 10. K. Tarnacka, Prawo do informacji w Polsce, „Państwo i Prawo" 2003, nr 5, s. 69.
 11. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. I, Warszawa-Kraków 1986, s. 36.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu