BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanibuła Beata
Title
Ewolucja zasad stosowania zadaniowego czasu pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 8, s. 26-32
Keyword
Czas pracy, Praca, Polityka zatrudnienia, Ustawodawstwo pracy, Prawo pracy, Kodeks pracy
Working time, Labour, Employment policy, Labour legislation, Labour law, Labour Code
Abstract
Istota zadaniowego czasu pracy polega na tym, iż wprowadzany jest on wówczas, gdy bezpośrednia kontrola i nadzór pracodawcy nad świadczeniem pracy przez pracownika są niemożliwe bądź utrudnione. Decydującym czynnikiem dla jej wykonania jest indywidualne zaangażowanie pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa w kolektywie pracy skooperowanej. Zadaniowy czas pracy stanowi wyjątek od zasady, iż prawo pracy określa maksymalną liczbę godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. R. Celeda, L. Florek, E. Gienieczko, A. Hintz, A. Kijowski, E. Szemplińska, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 698.
 2. A. Chobot, Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Poznań 1998, s. 151.
 3. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997, s. 165.
 4. P. Ciborski, Czas pracy w 2003 roku, Gdańsk 2002, s. 16.
 5. S. Driczinski, Stosowanie definicji czasu pracy w czasie pracy określonym wymiarem zadań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 2, s. 17.
 6. A. Dubowik, Regulamin pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 3, s. 12.
 7. W. Jaśkiewicz, Cz. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985, s. 357-358.
 8. W. Masewicz, Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Warszawa 1996, s. 71.
 9. W. Masewicz, Nowa regulacja czasu pracy, Bydgoszcz 1996, s. 8.
 10. W. Muszalski, A. Patulski, A. Nałęcz, G. Orłowski, Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1996.
 11. W. Muszalski, Zadaniowy czas pracy i aktualne problemy regulacji czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 5, s. 29.
 12. K. Rączka, Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr l, s. 15.
 13. K. Rączka, Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2, s. 21.
 14. W. Sanetra (w:) J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996, s. 390.
 15. J. Wratny, D. Kotowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1996, s. 163-164.
 16. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 319-320.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu