BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lach Daniel Eryk
Title
Roszczenia regresowe przysługujące NFZ
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 8, s. 20-25
Keyword
Świadczenia zdrowotne, Roszczenia, Ochrona zdrowia, Kasy chorych, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Health care benefits, Claims, Health care protection, Sickness fund, Supreme Court jurisdiction
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Jednym z istotnych zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w ramach ustawy zdrowotnej jest kwestia roszczeń regresowych instytucji ubezpieczeniowych wobec sprawców czynów, których następstwem była konieczność udzielania ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych. W związku ze zmianą stanu prawnego i wejściem w życie od 1 stycznia 2005 r. nowej ustawy zdrowotnej, autor naświetlił to zagadnienie, uaktualniając niektóre jego wątki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Czachórski, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1974.
  2. O. Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Monachium 1994, s. 820.
  3. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne w ubezpieczeniach społecznych, Kielce 1998, s. 41.
  4. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978.
  5. Z. Radwański, Zobowiązania -część ogólna, Warszawa 1995. OSNIC 2001,nr 11.
  6. A. Szpunar, Glosa do uchwały z dnia 27 kwietnia 2001r. (III CZP 5/01), „Przegląd Sądowy" 2002, nr 5, s. 174.
  7. A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1980, nr 4, s. 17.
  8. W. Warkałło, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1975, „Nowe Prawo" 1977, nr 2, s. 260.
  9. J. Widło, Glosa do uchwały z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CZP 5/01), OSPC 2002, nr 74, s. 326.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu