BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truskalska Urszula
Title
Graj sensownie
Source
Bank, 2004, nr 11, s. 30-32
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko rynkowe, Ryzyko walutowe, Ryzyko stopy procentowej, Instrumenty pochodne
Risk management, Market risk, Currency risk, Interest rate risk, Derivatives
Abstract
Celem zarządzania finansami jest uzyskanie maksymalnych korzyści przez właścicieli przy jednoczesnym optymalnym poziomie ryzyka. W artykule omówiono klasyfikacje derywatów ryzyka, ryzyko rynkowe, walutowe i stóp procentowych oraz metody zarządzania ryzykiem.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu