BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupski Michał
Title
Ryzyko projektów outsourcingowych
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 9, s. 15-18
Keyword
Outsourcing, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko gospodarcze, Projekty organizatorskie, Analiza ryzyka, Zarządzanie logistyczne, Monitoring w przedsiębiorstwie
Outsourcing, Risk management, Economic exposure, Organizational projects, Risk analysis, Logistic management, Workplace monitoring
Abstract
Celem artykułu jest uwypuklenie znaczenia właściwego zarządzania ryzykiem projektów (bądź poszczególnych etapów projektów) zlecanych podmiotom zewnętrznym. Omówione zostały podstawowe zagrożenia związane z outsourcingiem oraz metody ograniczania ryzyka w tym przedmiocie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. LeRoy Ward, Project Management Terms: A working Glossary. ESI International, Arlington, Va. 2000.
  2. C.L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. WIG-Press, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu